Nová výzva (č. 047) OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo výzvu č. 047 OPZ pro CLLD.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dnes vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu č. 047 – Výzva pro MAS na podporu strategií CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů (MAS – Místních akčních skupin) do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 29. dubna 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.