Materiály z konzultačního dne pro OPTAK a NPO

V březnu 2022 se konal konzultační den pro OP TAK a NPO. K dispozici jsou již prezentace, videozáznam a harmogram operačního programu.

Dne 7. března 2022 proběhl v Praze konzultační den pro zájemce o dotaci z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy.

Podrobnější informace a prezentaci z akce naleznete na stránkách ministerstva zde.

Videozáznam úvodní části konzultačního dne naleznete na kanále YouTube zde.

Harmonogram OPTAK naleznete na stránkách ministerstva zde.