Materiály k seminářům ITI PMO (13.6.2016)

Dne 13. června 2016 proběhly na Krajském úřadě Středočeského kraje dva semináře k plánovaným výzvám IROP v rámci specifického cíle 2.4.

Prezentace a další materiály z těmto seminářů jsou již k dispozici ke stažení z našeho Portálu.

Semináře uspořádal Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, jež je nositelem ITI PMO (Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti).

První seminář byl určen pro mateřské a základní školy spadající do území ITI PMO.

Druhý seminář byl určen pro střední školy spadající do území ITI PMO.

Na seminářích probíhala živá diskuze. Zaznělo zde také mnoho dotazů; na všechny z nich se vám budeme snažit odpovědět.

Materiály z těchto seminářů (prezentace, hodnotící kritéria, formulář pro projektový záměr, odpovědi na některé dotazy) naleznete na našich stránkách zde.