Materiály k semináři pro MAS (30.6.2016)

Dne 30. června 2016 proběhl na Krajském úřadě Středočeského kraje seminář pro Místní akční skupiny k problematice výzvy č. 047 OPZ (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje).

Semináře se zúčastnily Místní akční skupiny Středočeského kraje, které mají zájem předkládat projekty v rámci výzvy č. 47 OPZ.

Seminář zorganizoval Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Středočeského kraje.

Hlavními tématy semináře byly informace o podmínkách k vydání Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb (příloha č. 10) a role Místních akčních skupin v tomto procesu, hodnocení žádostí na sociální služby a možná rizika při rozlišování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. vs. fakultativní služby, vyrovnávací platba Středočeského kraje vs. MPSV. Tyto body prezentovali zástupci Odboru sociálních věcí Mgr. Ladislav Fryč (vedoucí Oddělení sociálních služeb a humanitárních činností) a Bc. Markéta Melechovská Puršlová (koordinátorka plánování rozvoje sociálních služeb). Posledním bodem programu byly podmínky poskytování zdravotních služeb v kontextu dotačních titulů, který prezentovala Mgr. Veronika Piačková (vedoucí Oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje).

Přítomní zástupci Místních akčních skupin měli mnoho dotazů a připomínek, které byly zodpovídány a řešeny operativně během semináře. Nejvíce připomínek se týkalo povinné přílohy č. 10 a formuláře Doplnění k příloze č. 10: Vyjádření kraje k podpoře sociální služby v rámci projektu. K tomu, aby byla žadatelům potvrzena a vydána Příloha č. 10, musí nejprve komunikovat s Odborem sociálních věcí. Rada kraje zároveň musí předběžně schválit způsob zařazení dané sociální služby do krajské sítě, a to formou doplnění přílohy č. 10. Konečná podoba tohoto doplnění bude předmětem domluvy mezi zástupci Odboru sociálních věcí a zástupci Místních akčních skupin.

Materiály z toho semináře (prezentace a příloha) naleznete na našich stránkách zde.