Korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje (22.2.-7.3.2016)

Ve dnech 22.2.-7.3. 2016 proběhlo korespondenční hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Regionální stálá konference Středočeského kraje v korespondenčním hlasování, které probíhalo od 22. února do 7. března 2016, schválila žadatele pro realizaci Místního akčního plánu (MAP) v ORP Vlašim.

Bližší informace naleznete v zápise z tohoto hlasování, který je ke stažení zde.

Všechny zápisy a další dokumenty z činnosti Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete ke stažení na této naší přehledové stránce.