Konzultační linka pro výzvy Šablony OPVVV

MŠMT od 23. 1. 2017 zprovozní konzultační linku pro žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I. a pro SŠ a VOŠ I. OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje konzultační linku pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev:

  • č. 02_16_022 (Šablony pro MŠ a ZŠ I. – pro území mimo hlavní město Praha);
  • č. 02_16_023 (Šablony pro MŠ a ZŠ I. – pro území hlavní město Praha);
  • č. 02_16_035 (Šablony pro SŠ a VOŠ I. – pro území mimo hlavní město Praha);
  • č. 02_16_042 (Šablony pro SŠ a VOŠ I. – pro území hl. m. Praha).

Konzultační linka je určena pro žadatele a příjemce výše uvedených výzev a bude v provozu od 23. ledna 2017.

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.

Pro e-mailové dotazy je určena emailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Bližší informace naleznete na webové stránce ministerstva.