Konference Voda a sucho

V květnu 2019 se koná konference Voda & sucho, zaměřená na řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody v Česku.

TOP EXPO CZ pořádá dne 20. května 2019 v Praze konferenci Voda & sucho.

Konference je zaměřena na téma zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v ČR, zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou, využití „šedých“ vod, chytré technologie ve vodárenství apod.

Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.