Konference Spojujeme středočeský venkov

RSK Středočeského kraje ve spolupráci se SMS ČR pořádá dne 9. 1. 2018 konferenci Spojujeme středočeský venkov.

Regionální stálá konference Středočeského kraje ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR) pořádá dne 9. ledna 2018 konferenci Spojujeme středočeský venkov.

Konference se koná na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze v Sále Zastupitelstva (místnost č. 1096).

Konference je určena především pro zástupce Místních akčních skupin (MAS) a svazků obcí působících na území Středočeského kraje.

Témata budou věnována spolupráci mezi MAS a svazky obcí ve venkovském prostoru a podpoře venkova na národní a krajské úrovni. Vystoupí také zástupci obcí a samospráv s prezentací příkladů dobré praxe. V odpoledním bloku bude věnována pozornost i představě o budoucí podobě venkova (SIC, TA ČR, akademický sektor).

Pozvánka na konferenci je k dispozici ke stažení zde.

Program konference je k dispozici ke stažení zde.

Online registrační formulář je k dispozici zde.

Registrace na místě bude otevřena od 8:30 hod, zahájení konference proběhne v 9:00 hod.

Při příchodu do budovy použijte, prosím, výhradně vchod C z Preslovy ulice.