Konference pozemkových úprav

V říjnu 2023 se koná XXIII. ročník Konference pozemkových úprav.

Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav pořádá Konferenci pozemkových úprav, která se uskuteční ve dnech 5.-6. října 2023 v Plzni.

Konference je zaměřená na aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách.

Zástupce Státního fondu životního prostředí ČR vám představí dotační tituly pro obce z Operačního programu Životní prostředí.

Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma.

Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.