Konference Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům

Evaluační jednotka MMR pořádá v listopadu 2023 konferenci Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům.

Evaluační jednotka Ministerstva pro místní rozvoj pořádá ve dnech 8.-9. listopadu 2023 9. ročník konference Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům zaměřené na výsledky a dopady politiky soudržnosti za období 2014-2020, a to jak na národní a regionální úrovni, tak z pohledu vybraných tematických oblastí.

Účast na konferenci je možná po předchozí registraci.

Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách ministerstva zde.