Konference Investiční výstavba a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů

V květnu 2022 se koná konference Investiční výstavba a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů.

Ve dnech 5. a 6. 5. 2022 v Táboře se uskuteční konference s názvem Investiční výstavba a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů.

Konference je zaměřená na dotace z Integrovaného operačního programu EU, dotační management, projektové řízení, strategické plánování, veřejné zakázky a smlouvy s dodavateli, řešení reklamací či zveřejňování smluv. Součástí konference jsou dva akreditované semináře u MVČR (Financování obcí – rozpočet a Pozemky a stavby).

Další informace o konferenci včetně registračního formuláře naleznete zde.