IPRÚ Mladá Boleslav

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) je jedním ze tří typů integrovaných nástrojů strukturální politiky Evropské unie pro programové období 2014-2020.

Základním faktorem pro vymezení území IPRÚ je existence spolupráce, případně intenzivní funkční propojenosti jádrového města s obcemi v zázemí.

Pro využití nástroje IPRÚ v České republice bylo vymezeno 6 regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím (středně velkých aglomerací).

Jednou z těchto aglomerací je mladoboleslavská aglomerace.

 

 

 

 

 


VYMEZENÍ ÚZEMÍ IPRÚ MLADÁ BOLESLAV

Území IPRÚ Mladá Boleslav tvoří celkem 18 obcí.

Toto území má rozlohu 121 km2 a žije v něm téměř šedesát tisíc obyvatel.

MAPA ÚZEMÍ IPRÚ MLADÁ BOLESLAV
Mapa území IPRÚ Mladá Boleslav
Schéma území IPRÚ Mladá Boleslav v Středočeském kraji

Jádrovým městem území je statutární město Mladá Boleslav.

Zázemí tvoří město Kosmonosy, městys Březno a dalších 15 obcí.

Seznam obcí území IPRÚ Mladá Boleslav:
Bradlec
Březno
Bukovno
Dalovice
Dolní Stakory
Hrdlořezy
Josefův Důl
Kolomuty
Kosmonosy
Krnsko
Mladá Boleslav
Nepřevázka
Písková Lhota
Plazy
Rokytovec
Řepov
Vinec
Židněves

 

 

 

 

 

INTEGROVANÁ STRATEGIE IPRÚ MLADÁ BOLESLAV

Nositelem IPRÚ Mladá Boleslav je statutární město Mladá Boleslav.

Vize strategie IPRÚ Mladá Boleslav zní:

MLADOBOLESLAVSKO – SOUČASNÉ A LASKAVÉ

Globálním cílem strategie IPRÚ Mladá Boleslav je:

posílit konkurenceschopnost, podporovat trvale udržitelný rozvoj území a zlepšit kvalitu života a sebeidentifikaci obyvatel a postavení regionu regionu v rámci ČR.

Specifické cíle integrované strategie IPRÚ Mladá Boleslav jsou (podtrženě):

 • Doprava
  • Veřejná doprava
  • Cyklistická doprava
 • Kvalita života
  • Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb
  • Zlepšit uplatnění sociálně vyloučených ve společnosti
  • Zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob
  • Školství a vzdělávání

Realizace IPRÚ Mladá Boleslav

Integrovaná strategie IPRÚ Mladá Boleslav bude realizována z těchto zdrojů:

 • IROP (Integrovaný regionální operační program)
 • OPZ (Operační program Zaměstnanost)

Předpokládá se čerpání dotací z OP v celkové výši přes 700 milionů korun.

V rámci IROP bude možno financovat následující aktivity: nákup nízkoemisních vozidel MHD; inteligentní (telematické) dopravní systémy; výstavbu cyklistických stezek včetně související doprovodné infrastruktury; parkoviště P+R; výstavbu sociálního bydlení; výstavbu infrastruktury pro poskytovatele sociálních služeb; rozšíření kapacit mateřských škol; výstavbu či rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří pro výuku přírodovědných a technických oborů.

V rámci OPZ bude možno čerpat finanční prostředky pro oblast zvýšení zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných, a pro zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT IPRÚ MLADÁ BOLESLAV

Strategický dokument popisující integrovanou strategii IPRÚ Mladá Boleslav obsahuje následující části:

 • popis území IPRÚ Mladá Boleslav a zdůvodnění jeho výběru;
 • analytickou část (socioekonomická analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů a potřeb, SWOT analýza);
 • strategickou část (vize a globální cíl; specifické cíle a opatření; popis opatření; vazba na horizontální témata; popis souladu se souvisejícími strategickými dokumenty);
 • implementační část (popis řízení; popis realizace partnerské spolupráce; monitorování a hodnocení plnění strategie).

 

Aktuální verze dokumentu je k dispozici ke stažení zde.