Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Praha a vymezené území Středočeského kraje tvoří Pražskou metropolitní oblast, která v programovém období 2014-2020 může využít nástroj Integrovaných územních investic (ITI). Praha a Středočeský kraj jsou funkčně úzce propojená území se společnými rysy problémů. Smyslem ITI je řešit problémy rozvoje integrovanými přístupy, které byly dosud potlačeny, a to kvůli financování z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

Implementace tohoto nástroje je možná prostřednictvím Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, kterou zpracovává Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Integrovaná strategie bude financována ze tří operačních programů, s tím, že největší alokace bude z Integrovaného regionálního operačního programu.

Hlavní téma řešené v integrované strategii je doprava, především její integrace. V prosinci 2015 bude integrovaná strategie dopracována. Začátkem roku 2016 bude projednána orgány Středočeského kraje a hl. m. Prahy a koncem února 2016 předložena k hodnocení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a dotčeným řídicím orgánům operačních programů.

Výzvy na první integrované projekty se předpokládají v polovině roku 2016.

Více informací naleznete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Prezentaci o Integrované strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti z Regionální stálé konference Středočeského kraje z 16.prosince 2015 naleznete na našich stránkách zde.