Inspirační fórum Svazu měst a obcí

SMO ČR pořádá v prosinci 2021 Inspirační fórum.

Svaz měst a obcí České republiky pořádá dne 1. prosince 2021 v Praze první ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí.

Cílem fóra je vytvořit otevřené prostředí pro diskuzi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání trendů v souvisejících oblastech.

Bližší informace o akci naleznete na stránkách SMO ČR zde.