Inspirační fórum Svazu měst a obcí

SMO ČR pořádá v prosinci 2022 Inspirační fórum.

Svaz měst a obcí České republiky pořádá dne 1. prosince 2022 v Praze druhý ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí.

Cílem fóra je vytvořit otevřené prostředí pro diskuzi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání trendů v souvisejících oblastech. Hlavními tématy letošního ročníku jsou voda v obci a v krajině a práce s památkami a historickými budovami v obcích.

Bližší informace o akci naleznete na stránkách SMO ČR zde.