Dvě nové výzvy (Šablony pro MŠ a ZŠ I.) OPVVV

MŠMT tento týden vyhlásilo nové výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v prioritní ose 3 dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
  • výzvu č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (výzva je určena pro hlavní město Praha)

Příjem žádostí o podporu byl pro obě výzvy zahájen 23. června 2016.

Bližší informace k výzvám naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.