Dvě nové výzvy programu Podpora rozvoje regionů 2022

MMR vyhlásilo nové výzvy programu Podpora rozvoje regionů 2022.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dvě výzvy programu Podpora rozvoje regionů 2022.

První výzva byla vyhlášena v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Druhá výzva byla vyhlášena v podprogramu Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.