Dvě nové výzvy OPPIK

MPO tento týden vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dvě nové výzvy:

    • výzvu II. programu podpory Školicí střediska pro ITI Olomouc;
    • výzvu II. programu podpory Nemovitosti pro ITI Olomouc.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Školicí střediska pro integrované územní investice Olomouc byl zahájen 12. listopadu 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Nemovitosti pro integrované územní investice Olomouc bude zahájen 7. ledna 2019. Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.