Dvě nové výzvy OPPIK (říjen 2017)

MPO vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto dvě nové výzvy:

  • výzvu I. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Olomouc);
  • výzvu II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Hradec – Pardubice).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy bude zahájen 20. října 2016.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Školicí střediska pro integrované územní investice (Olomouc) naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Školicí střediska pro integrované územní investice (Hradec – Pardubice) naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.