Dvě nové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto dvě nové výzvy:

  • výzvu VIII. programu podpory Inovace – Inovační projekt;
  • výzvu VIII. programu podpory Aplikace.

Příjem žádostí o podporu pro první uvedenou výzvu bude zahájen 15. října 2020, pro druhou uvedenou výzvu 14. září 2020.

Bližší informace o výzvě VIII. programu podpory Inovace – Inovační projekt naleznete zde.

Bližší informace o výzvě VIII. programu podpory Aplikace naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.