Dvě nové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto dvě nové výzvy:

  • výzvu VII. programu podpory Spolupráce – Klastry;
  • výzvu II. programu podpory Potenciál pro ITI (Plzeň).

Příjem žádostí o podporu pro první uvedenou výzvu byl zahájen 22. června 2020, pro druhou uvedenou výzvu 18. června 2020.

Bližší informace o výzvě VII. programu podpory Spolupráce – Klastry naleznete zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Potenciál pro ITI (Plzeň) naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.