Dvě nové výzvy (č. 73 a 74) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 73 a 74 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 73 – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD);
  • výzvu č. 74 – Multimodální osobní doprava – SC 6.1 (ITI).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 73 bude zahájen 13. června 2023 a pro výzvu č. 74 bude zahájen 15. června 2023.

Bližší informace o výzvě č. 73 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 74 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.