Dvě nové výzvy (č. 70 a 114) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 70 a 114 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 70 – Kultura – památky a muzea – SC 5.1 (CLLD);
  • výzvu č. 114 – Kultura – knihovny – SC 5.1 (CLLD).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy bude zahájen 19. července 2023.

Bližší informace o výzvě č. 70 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 114 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.