Nové výzvy (č. 63 a 64) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvy č. 63 a č. 64 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 63 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány)
  • č. 64 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření)

Příjem žádostí o podporu bude pro obě výzvy zahájen dne 18. dubna 2017.

Bližší informace o výzvě č. 63 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 64 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.