Dvě nové výzvy (č. 58 a 59) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 58 a 59 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 58 – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR);
  • výzvu č. 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy bude zahájen 15. listopadu 2023.

Bližší informace o výzvě č. 58 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 59 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.