Dvě nové výzvy (č. 56 a 57) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 56 a 57 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 56 – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR);
  • výzvu č. 57 – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy bude zahájen 30. května 2023.

Bližší informace o výzvě č. 56 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 57 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.