Dvě nové výzvy (č. 50 a 66) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 50 a 66 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 50 – Muzea – SC 4.4 (ITI);
  • výzvu č. 66 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 50 byl zahájen 6. prosince 2022 a pro výzvu č. 66 dne 8. prosince 2022.

Bližší informace o výzvě č. 50 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 66 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.