Dvě nové výzvy (č. 43 a 53) OPZ+

MPSV vyhlásilo dvě nové výzvy č. 43 a č. 53 OPZ+.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dvě nové výzvy č. 43 (Podpora sociálního začleňování cílových skupin 1) a č. 53 (Systémová opatření v oblasti romské integrace).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen dne 7. prosince 2022.

Bližší informace o výzvě č. 43 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 53 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ+ pro programové období 2021-2027 naleznete na naší přehledové stránce.