Dvě nové výzvy (č. 40 a 41) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 40 a 41 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 40 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (MRR);
  • výzvu č. 41 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 20. října 2022.

Bližší informace o výzvě č. 40 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 41 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.