Dvě nové výzvy (č. 35 a 36) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 35 a 36 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 35 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR);
  • výzvu č. 36 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 11. října 2022.

Bližší informace o výzvě č. 35 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 36 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.