Dvě nové výzvy (č. 34 a 35) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden vyhlásilo výzvy č. 34 a 35 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 34 – Sociální bydlení
  • výzvu č. 35 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality

Příjem žádostí o podporu bude pro obě výzvy zahájen 20. června 2016.

Bližší informace o výzvě č. 34 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 35 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.