Dvě nové výzvy (č. 29 a 30) IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvy č. 29 a 30 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 29 – Rozvoj sociálních služeb
  • výzvu č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách

Příjem žádostí o podporu bude pro obě výzvy zahájen 27. května 2016.

Bližší informace o výzvě č. 29 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 30 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.