Dvě nové výzvy (č. 23 a 24) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 23 a 24 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 23 – Základní školy – SC 4.1 (MRR);
  • výzvu č. 24 – Základní školy – SC 4.1 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 1. listopadu 2022.

Bližší informace o výzvě č. 23 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 24 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.