Dvě nové výzvy (č. 160 a 161) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 160 a 161 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 160 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 161 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 11. března 2021.

Bližší informace o výzvě č. 160 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 161 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.