Dvě nové výzvy (č. 156 a 157) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 156 a 157 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 156 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny);
  • č. 157 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 16. srpna 2021.

Bližší informace o výzvě č. 156 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 157 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.