Dvě nové výzvy (č. 148 a 149) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 148 a 149 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 148 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami);
  • č. 149 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 15. října 2020.

Bližší informace o výzvě č. 148 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 149 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.