Dvě nové výzvy (č. 126 a 134) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 126 a 134 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 126 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů);
  • č. 134 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy bude zahájen 2. září 2019.

Bližší informace o výzvě č. 126 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 134 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.