Dvě nové výzvy (č. 123 a 124) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 123 a 124 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 123 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření);
  • č. 124 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy byl zahájen 1. dubna 2019.

Bližší informace o výzvě č. 123 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 124 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.