Dvě nové výzvy (č. 121 a 135) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 121 a 135 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 121 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie);
  • č. 135 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy byl zahájen 2. května 2019.

Bližší informace o výzvě č. 121 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 135 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.