Dvě nové výzvy (č. 111 a 112) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 111 a 112 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 111 – Základní školy II. – SC 4.1 (MRR);
  • výzvu č. 112 – Základní školy II. – SC 4.1 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 112 byl zahájen 24. listopadu 2022 a pro výzvu č. 111 dne 25. listopadu 2022.

Bližší informace o výzvě č. 111 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 112 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.