Dvě nové výzvy (č. 109 a 120) OPZ

MPSV vyhlásilo dvě nové výzvy č. 109 a 120 OPZ.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dvě nové výzvy č. 109 (Výzva pro územní samosprávné celky – obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a č. 120 (Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy bude zahájen 23. března 2020.

Bližší informace o výzvě č. 109 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 120 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.