Dvě nové výzvy (č. 1 a 2) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 1 a 2 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě nové výzvy:

  • výzvu č. 1 – Knihovny – SC 4.4 (MRR);
  • výzvu č. 2 – Knihovny – SC 4.4 (PR).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 28. července 2022.

Bližší informace o výzvě č. 1 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 2 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.