Dvě nové výzvy (č. 080 a 081) OPVVV

MŠMT vyhlásilo dvě nové výzvy č. 02_20_080 a č. 02_20_081 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě výzvy č. 02_20_080 (Šablony III. – mimo hlavní město Praha) a č. 02_20_081 (Šablony III. – pro hlavní město Praha).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy byl zahájen 31. března 2020.

Bližší informace o výzvě č. 02_20_080 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_20_081 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.