Dvě nové výzvy (č. 017 a 018) OPJAK

MŠMT vyhlásilo dvě nové výzvy č. 02_23_017 a č. 02_23_018 OPJAK.

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) a č. 02_23_018 (Akční plánování v území – IDZ).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 02_23_017 bude zahájen dne 10. července 2023 a pro výzvu č. 02_23_018 dne 11. července 2023.

Bližší informace o výzvě č. 02_23_017 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_23_018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPJAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.