Dvě nové výzvy (č. 011 a 029) OPJAK

MŠMT vyhlásilo dvě nové výzvy č. 02_22_011 a č. 02_23_029 OPJAK.

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dvě výzvy č. 02_22_011 (MSCA COFUND CZ) a č. 02_23_029 (Teaming-CZ II.).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 02_22_011 bude zahájen dne 14. listopadu 2023 a pro výzvu č. 02_23_029 bude zahájen dne 9. listopadu 2023.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_011 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_23_029 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPJAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.