Dva semináře k výzvě č. 047 OPZ pro MAS

MPSV pořádá ve dnech 27. 11. a 6. 12. 2017 semináře pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 27. listopadu a 6. prosince 2017 v Praze seminář pro příjemce k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář konaný dne 27. listopadu 2017 bude zaměřený především na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů, konkrétně na náležitosti a povinnosti vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace, zprávy o realizaci projektů a žádosti o platby, povinnou publicitu, plány aktivit, způsobilé, resp. nezpůsobilé výdaje a žádosti o změny projektu.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný dne 6. prosince 2017 bude zaměřený zejména na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.