Dva semináře k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje

KÚSK pořádá ve dnech 21. a 27. srpna 2019 dva semináře k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje.

Semináře k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje se budou konat ve dnech 21. a 27. srpna 2019, a to vždy od 13:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva kraje č. 1096 (1. patro) na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Na seminářích poskytnou zástupci Odboru řízení dotačních projektů krajského úřadu základní informace a konzultace k těmto dotačním programům:

  • Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP (oblast životního prostředí a dopravy);
  • Poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů;
  • Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Semináře jsou určeny pro potenciální žadatele z výše uvedených programů, tedy obce a jejich příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

Podrobné informace o jednotlivých vyhlášených Programech naleznete na webových stránkách Středočeského kraje pod položkou „Granty a dotace“.

Registrační formulář je dostupný na našich stránkách zde.