Dva semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá v březnu 2019 dva semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá ve dnech 21. března 2019 v Praze a 28. března 2019 v Liberci semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na oba semináře je zdarma.

Bližší informace o semináři konaném dne 21. 3. 2019 v Praze jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 28. 3. 2019 v Liberci jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.