Dva semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá dne 4. 4. 2019 dva semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 4. dubna 2019 v Přimdě a v Poběžovicích semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.