Dotazník pro mapování zájmu o navýšení dotace projektů OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU si dovoluje požádat o vyplnění dotazníku pro potřeby mapování zájmu o navýšení dotace projektu v kontextu s aktuální situací a zvyšující se inflací.

Výstupy z dotazníku budou zásadním podkladem pro další kroky Řídicího orgánu OP PIK.

Dotazník naleznete zde.